ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Το ελληνικό δημόσιο χρέος από το 1884 μέχρι σήμερα

 • 12
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 174
 •  
 •  
  186
  Shares

Η εξέλιξη του ελληνικού δημόσιου χρέους (ως ποσοστό του ΑΕΠ) από το 1884 μέχρι σήμερα

[πηγή: IMF]

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
616