ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Συμμετοχή στις εκλογές στις χώρες της Ευρώπης (τελευταία εκλογική διαδικασία)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 13
 •  
 •  
  13
  Shares

Ο χάρτης παρουσιάζει τη συμμετοχή στις εκλογές (όσον αφορά στην τελευταία εκλογική διαδικασία για την κάθε χώρα).

 

[πηγή: www.idea.int – via: bruker12]

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
930