ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Ποιες χώρες “βγάζουν” λιγότερα από τον ιδιοκτήτη της Amazon;

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 22
 •  
 •  
  22
  Shares

Σε ποιες χώρες ήταν το ΑΕΠ μικρότερο από τα κέρδη του ιδιοκτήτη της Amazon, Jeff Bezos το 2016.

Ένα χρόνο μετά η περιουσία του ξεπέρασε τα 100 δισ. δολάρια

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
932