ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Αριθμός χαμένων ζωών σε πολέμους από το 1400 μέχρι σήμερα

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 25
 •  
 •  
  25
  Shares

Το γράφημα παρουσιάζει το σύνολο των θανάτων παγκοσμίως κατά τη διάρκεια πολέμων από το 1400 μέχρι σήμερα.

Η συμμετοχή των χωρών της Ευρώπης σε παγκόσμιους πολέμους

 

Το σύνολο των χαμένων ζωών σε πολέμους από το 1946 – 2007 (ταξινομημένες ανά ήπειρο)

πηγή: Our World in Data

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
932