ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Μένουμε Ευρώπη!

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 51
 •  
 •  
  51
  Shares

Κατάταξη της Ελλάδας ανάμεσα στις 28 χώρες της Ε.Ε.

στο ποσοστό ανεργίας – 23,6% (2016)

στη μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος (σε σύγκριση με το 2008) – 26.9%

στην αναποτελεσματικότητα των μέτρων αντιμετώπισης της φτώχειας – 4.1

στο ποσοστό ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών λόγω κόστους, απόστασης ή χρόνου αναμονής – 12,3% του συνολικού πληθυσμού

στο χάσμα απασχόλησης μεταξύ ανδρών & γυναικών – 18%

σε ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού – 35.7%

στο ποσοστό νέων που δεν σπουδάζουν ούτε εργάζονται – 17.2%

στην έκταση της οικονομικής ανισότητας – 6.5 (S80/S20)

από το τέλος / στο ποσοστό πληθυσμού με τις βασικές ψηφιακές γνώσεις (44%)

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
694