ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ

Εργασία στα χρόνια των μνημονίων

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 315
 •  
 •  
  315
  Shares

Το 2010: Πού δουλεύεις;

Το 2012: Δουλεύεις;

Το 2014: Σε πληρώνουν;

Το 2017: Πόσα σου χρωστάνε;

@blr1a1

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
880