ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Το ελληνικό success story

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 144
 •  
 •  
  144
  Shares

Αναθεωρημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την περίοδο 2008 – 2016

Άφαντο το “success story” που επικαλείται η κάθε μνημονιακή κυβέρνηση…

 

 

 

ΑΕΠ

2008: €241 δισ.

2009: €237 δισ.

2010: €226 δισ.

2011: €207 δισ.

2012: €191 δισ.

2013: €180 δισ.

2014: €178 δισ.

2015: €176 δισ.

2016: €174 δισ.

 

ΧΡΕΟΣ

2008: 110%

2009: 127%

2010: 146%

2011: 172%

2012: 160%

2013: 177%

2014: 180%

2015: 177%

2016: 179%


Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
686