ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Σκάσε & πλήρωνε ή μίλα & αντιστάσου

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σκάσε & πλήρωνε

για να μπούμε στην ΕΟΚ

για να εναρμονιστούμε με την ΕΕ

για να πιάσουμε τα κριτήρια της συνθήκης του Μάαστριχτ

για να μπούμε στην ΟΝΕ

για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

για τις μίζες και τις ρεμούλες τους

για να σωθούν οι τράπεζες

για να μην καταρρεύσει το ευρώ

περιμένοντας την ανάπτυξη

ή μίλα & αντιστάσου

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
868