ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

300% αύξηση στις υποκλοπές τα χρόνια των μνημονίων

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 83
 •  
 •  
  83
  Shares

8.124 υποκλοπές τηλεφώνων από την αστυνομία μόνο το 2016

Ο αριθμός αφορά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έγινε, με τη νόμιμη διαδικασία, αίτημα για άρση απορρήτου και περιλαμβάνει περισσότερα από ένα τηλέφωνα για κάθε περίπτωση.

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
754