ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Το μέγεθος της παραοικονομίας (2003-2017)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 72
 •  
 •  
  72
  Shares

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται διαχρονικά η Ελλάδα

Η έρευνα έγινε από το Ινστιτούτο για την Εφαρμοσμένη Οικονομική Έρευνα του Πανεπιστημίου του Tübingen στη Γερμανία. Σύμφωνα με αυτή λοιπόν, παρουσιάζονται τα διαχρονικά στοιχεία από το 2003 για μια σειρά χωρών. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά από το 2003 (πρώτη χρονιά των στοιχείων της έρευνας) μέχρι το 2017 στην πρώτη θέση όσον αφορά στο μέγεθος της παραοικονομίας – σε σχέση με το ΑΕΠ. Κι ενώ το 2003, η παραοικονομία αφορούσε σχεδόν 1 στα 3 ευρώ σήμερα έχει περιοριστεί στα 1 στα 5 ευρώ. (2003: 28,2% – 2010: 25,4% – 2017: 21,5%)

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει κι η Ιταλία (2003: 26,1% – 2010: 21,8% – 2017: 19,8%) όπως και η Ισπανία με την Πορτογαλία (2003: 22,2% – 2010: 19,4% και 19,2% – 2017: 17,2% και 16,6% αντίστοιχα).

Στη Γερμανία υπολογίζεται πως το 2003 το μέγεθος της οικονομίας ήταν 16,7%, το 2010: 13,5% και το 2017: 10,4%. Περίπου την ίδια εικόνα με λίγο καλύτερη εξέλιξη εμφανίζει η Ολλανδία (2003: 12,7% – 2010: 10,0% – 2017: 8,4%). Η Ελβετία το 2003: 9,5% – 2010: 8,1% και το 2017: 6,0%.

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
692