ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Κατάργηση των παρελάσεων

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 549
 •  
 •  
  549
  Shares

Όσο δε συζητάμε στην Ελλάδα για την κατάργηση των παρελάσεων αλλά για το ποιος θα κρατάει τη σημαία, σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα…

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
656