ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Μένουμε Ευρώπη χωρίς ευρώ στο χέρι

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 396
 •  
 •  
  396
  Shares

Σε προηγούμενο άρθρο είχε γίνει αναφορά στη συνολική μείωση των μισθών στα χρόνια των μνημονίων για τους εργαζόμενους πλήρους και μερικής απασχόλησης (δείτε εδώ). Σειρά έχει η ανάλυση των μέσων καθαρών μισθών (χωρίς τις ασφαλιστικές εισφορές) για τις διάφορες ηλικιακές ομάδες των εργαζομένων.

Έτσι για την ηλικιακή ομάδα 15 – 19 ετών, ο μέσος καθαρός μισθός μετά τις ασφαλιστικές εισφορές ανέρχεται στα 265€ το μήνα έχοντας υποστεί μείωση 42% από το 2009. Αντίστοιχη εικόνα για την ηλικιακή ομάδα 20 – 24 ετών, όπου η μείωση που σημειώθηκε από το 2009 είναι 42%, στα 380€.

Στην ηλικιακή ομάδα 25 – 29 ετών ο μέσος καθαρός μισθός ανέρχεται στα 500€ (μείωση 37% από το 2009) ενώ για τους εργαζομένουν ηλικίας 30 – 34 ετών ο μισθός είναι 660€. Όσο αυξάνεται η ηλικία αυξάνεται και ο μισθός, τουλάχιστον μέχρι τα 40, όπου και ανέρχεται στα 796€ το μήνα.

 

 

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
898