ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Άγια Ντροπολογία

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 854
 •  
 •  
  854
  Shares

Ντροπολογία (εκπρόθεσμο όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται) για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και από δήλωση Ε9 των μονών του Αγίου Όρους για τα ακίνητα που κατέχουν σε όλη την επικράτεια – εντός και εκτός Αγιου Όρους.

Όπως βλέπετε στο έγγραφο της ντροπολογίας που ακολουθεί, αυτή υπογράφεται από τρεις βουλευτές και έρχεται να τροποποιήσει εδάφια δύο παλιότερων νόμων (του 2008 και του 2010) που περιγράφουν φοροαπαλλαγές για τα μοναστήρια του Αγίου Όρους.

Η ντροπολογία του 2017, επεκτείνει αυτή την φοροαπαλλαγή σε ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους οι μονές σε όλη την επικράτεια, εντός και εκτός του Αγιου Όρους.

 

Μάλιστα, επικαλούνται το άρθρο 105 του Συντάγματος, το οποίο όμως αναφέρει απλά ότι “νόμος ρυθμίζει το φορολογικό καθεστώς των μονών που βρίσκονται σε περιοχές εντός του Αγιου Όρους”.

[Update 05.08.2017]

Κι ενώ στις 27 Ιουλίου η ντροπολογία δεν ψηφίστηκε επανήλθε στις 4 Αυγούστου 2017 σε άλλο νομοσχέδιο και ψηφίστηκε. Περαστικά μας!

 

Το άρθρο 105 του Συντάγματος

‘Αρθρο 105: (Καθεστώς του Αγίου Όρους)

1. H χερσόνησος του ‘Αθω, από τη Mεγάλη Bίγλα και πέρα, η οποία αποτελεί την περιοχή του Aγίου Όρους, είναι, σύμφωνα με το αρχαίο προνομιακό καθεστώς του, αυτοδιοίκητο τμήμα του Eλληνικού Kράτους, του οποίου η κυριαρχία πάνω σ’ αυτό παραμένει άθικτη. Aπό πνευματική άποψη το Άγιο Όρος διατελεί υπό την άμεση δικαιοδοσία του Oικουμενικού Πατριαρχείου. Όλοι όσοι μονάζουν σ’ αυτό αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια μόλις προσληφθούν ως δόκιμοι ή μοναχοί, χωρίς άλλη διατύπωση.
2. Tο ‘Αγιο Όρος διοικείται, σύμφωνα με το καθεστώς του, από τις είκοσι Iερές Mονές του, μεταξύ των οποίων είναι κατανεμημένη ολόκληρη η χερσόνησος του ‘Αθω, το έδαφος της οποίας είναι αναπαλλοτρίωτο.
H διοίκησή του ασκείται από αντιπροσώπους των Iερών Mονών, οι οποίοι αποτελούν την Iερή Kοινότητα. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως μεταβολή στο διοικητικό σύστημα ή στον αριθμό των Mονών του Aγίου Όρους, ούτε στην ιεραρχική τάξη και τη θέση τους προς τα υποτελή τους εξαρτήματα. Aπαγορεύεται να εγκαταβιώνουν στο ‘Αγιο Όρος ετερόδοξοι ή σχισματικοί.
3. O λεπτομερής καθορισμός των αγιορειτικών καθεστώτων και του τρόπου της λειτουργίας τους γίνεται από τον Kαταστατικό Xάρτη του Aγίου Όρους, τον οποίο, με σύμπραξη του αντιπροσώπου του Kράτους, συντάσσουν και ψηφίζουν οι είκοσι Iερές Mονές και τον επικυρώνουν το Oικουμενικό Πατριαρχείο και η Bουλή των Eλλήνων.
4. H ακριβής τήρηση των αγιορειτικών καθεστώτων τελεί ως προς το πνευματικό μέρος υπό την ανώτατη εποπτεία του Oικουμενικού Πατριαρχείου και ως προς το διοικητικό μέρος υπό την εποπτεία του Kράτους, στο οποίο ανήκει αποκλειστικά και η διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
5. Oι πιο πάνω εξουσίες του Kράτους ασκούνται από διοικητή, του οποίου τα δικαιώματα και καθήκοντα καθορίζονται με νόμο.
Mε νόμο επίσης καθορίζονται η δικαστική εξουσία που ασκούν οι μοναστηριακές αρχές και η Iερή Kοινότητα, καθώς και τα τελωνειακά και φορολογικά πλεονεκτήματα του Aγίου Όρους.

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
718