ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Στο 31,3% η πραγματική ανεργία στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΕΚΤ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 154
 •  
 •  
  154
  Shares

Στο 31,3% η πραγματική ανεργία στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΕΚΤ ως ποσοστό επί του διευρυμένου εργατικού δυναμικού.

Ακολουθούν οι πίνακες με τη σύγκριση του πραγματικού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία, Κύπρο, Πορτογαλία και Ολλανδία και συγκεντρωτικά τα στοιχεία για όλες τις χώρες της ΕΕ.

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
926