ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Αποταμιεύσεις των νοικοκυριών [1995 – 2016]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 105
 •  
 •  
  105
  Shares
Αποταμιεύσεις των νοικοκυριών ως ποσοστό επί του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος [1995 – 2016] στην Ελλάδα και στην ευρωζώνη.

ΕλλάδαΕυρωζώνη
19959,20%
19966,50%
19973,20%
19982,70%
19991,40%8,20%
2000-1,40%7,40%
2001-1,70%8,15%
2002-2,00%8,54%
20030,93%8,60%
20041,15%8,30%
2005-2,90%7,30%
2006-0,05%6,90%
2007-1,22%6,60%
2008-3,84%6,80%
2009-1,12%8,04%
2010-6,90%6,51%
2011-8,90%6,05%
2012-10,90%5,67%
2013-16,10%5,80%
2014-15,30%5,90%
2015-19,30%5,70%
2016-20,50%5,50%

στοιχεία: ΟΟΣΑ

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
884