Αρχαία ευρωπαϊκή παροιμία

Το ένα μνημόνιο νίβει τ’ άλλο κι όλα μαζί σε κλέβουνε