Το πλάνο μέχρι σήμερα είναι

Μέχρι το 2022 δέσμευση για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%

Μέχρι το 2024 η αποπληρωμή των δανείων που πήρε η Ελλάδα από το ΔΝΤ

Μέχρι το 2026 η αποπληρωμή των δανείων που πήρε η Ελλάδα από την ΕΚΤ

Μέχρι το 2041 η αποπληρωμή των δανείων που πήρε η Ελλάδα από τις χώρες της ευρωζώνης

Μέχρι το 2042 η αποπληρωμή των δανείων από τους ιδιώτες επενδυτές

Μέχρι το 2054 η αποπληρωμή των δανείων που πήρε η Ελλάδα από τον EFSF

Μέχρι το 2059 η αποπληρωμή των δανείων που πήρε η Ελλάδα από τον ESM

Μέχρι το 2060 δέσμευση για πρωτογενές πλεόνασμα 2%

Μέχρι το 2114 η δημόσια περιουσία είναι ξεπουλημένη