ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

97 χρονάκια είναι… θα περάσουν!

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1.3K
 •  
 •  
  1.3K
  Shares

Το πλάνο μέχρι σήμερα είναι

Μέχρι το 2022 δέσμευση για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%

Μέχρι το 2024 η αποπληρωμή των δανείων που πήρε η Ελλάδα από το ΔΝΤ

Μέχρι το 2026 η αποπληρωμή των δανείων που πήρε η Ελλάδα από την ΕΚΤ

Μέχρι το 2041 η αποπληρωμή των δανείων που πήρε η Ελλάδα από τις χώρες της ευρωζώνης

Μέχρι το 2042 η αποπληρωμή των δανείων από τους ιδιώτες επενδυτές

Μέχρι το 2054 η αποπληρωμή των δανείων που πήρε η Ελλάδα από τον EFSF

Μέχρι το 2059 η αποπληρωμή των δανείων που πήρε η Ελλάδα από τον ESM

Μέχρι το 2060 δέσμευση για πρωτογενές πλεόνασμα 2%

Μέχρι το 2114 η δημόσια περιουσία είναι ξεπουλημένη

 

Related Post

1 Comment

1 Comment

 1. Pingback: ΦΩΝΗ LIVE 01.11.17 – ΦΩΝΗ WEBTV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
824