Ελλάδα 2009 – 2017

ΑΝΕΡΓΙΑ 9% 26%
ΧΡΕΟΣ 120% 175%
ΑΕΠ 300 δισ. € 170 δισ. €
ΜΙΣΘΟΣ 750 € 400 €
ΦΠΑ 19% 24%

#μας_υποΧΡΕΩΣΑΤΕ