ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

#μας_υποΧΡΕΩΣΑΤΕ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 361
 •  
 •  
  361
  Shares

Ελλάδα 2009 – 2017

ΑΝΕΡΓΙΑ9%26%
ΧΡΕΟΣ120%175%
ΑΕΠ300 δισ. €170 δισ. €
ΜΙΣΘΟΣ750 €400 €
ΦΠΑ19%24%

#μας_υποΧΡΕΩΣΑΤΕ


Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
706