ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Ποσοστό πληθυσμού το οποίο αδυνατεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 115
 •  
 •  
  115
  Shares

Ποσοστό πληθυσμού το οποίο αδυνατεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέρμανση: Ελλάδα 29,2% – (ΕΕ: 9,4%)

Πληρωμή τόκων & ενοικίων: 14,3% – (ΕΕ: 4,0%)

Λογαριασμούς ΔΕΚΟ: 42,0% – (ΕΕ: 4,0%)

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
930