ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Χρονομηχανή

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 324
 •  
 •  
  324
  Shares

Με τα μνημόνια επιστρέψαμε

σε αγοραστική δύναμη ίδια με αυτή του 1970

σε επίπεδο μετανάστευσης ίδιο με αυτό του 1960

σε ποσοστά ανεργίας ίδια με αυτά του 1950

σε γερμανοτσολιαδισμό ίδιο με αυτό του 1940

σε εργασιακές σχέσεις ίδιες με αυτές του 1930

σε ξενοκρατία ίδια με αυτή του 1920

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
668