ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Μόνο στο 75% του πλανήτη

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Μόνο κατά τη διάρκεια του 2015, οι ΗΠΑ είχαν αναπτύξει στρατιωτική δραστηριότητα μέσω ειδικών αποστολών σε 147 χώρες του πλανήτη. Με άλλα λόγια στο 75% του συνόλου των χωρών.

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of
To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
752