ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Ποσοστό επιβάρυνσης του κόστους στέγασης στην ΕΕ [2010-2014]

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Το ποσοστό του πληθυσμού στις χώρες της ΕΕ, του οποίου το κόστος στέγασης υπερβαίνει το 40% του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματός του.

Ενώ ο μέσος όρος για τις 28 χώρες της ΕΕ είναι στο 11,4% [2014], το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι 40,7% με τεράστια διαφορά από την δεύτερη χώρα [Γερμανία] με 15,9%.

Η Ελλάδα ήταν ψηλά στην κατάταξη και το 2010, που το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 18,1% αλλά όπως παρατηρούμε και στο διάγραμμα, στα χρόνια των μνημονίων αυτό το ποσοστό εκτοξεύτηκε στο 40,7%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επιμέρους δείκτες.

Το 1/3 [29,2%] των ατόμων με ιδιόκτητες κατοικίες χωρίς δάνειο, έχουν ένα κόστος στέγασης που υπερβαίνει το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Το ποσοστό ανεβαίνει στο 37,6% για τα άτομα με ιδιόκτητες κατοικίες, με δάνειο.

Για μισθωτές με ενοίκιο σε αγοραία τιμή, το ποσοστό είναι 55,8%. Δηλαδή 6 στους 10 σε ενοίκιο με αγοραία τιμή πρέπει να δίνουν περισσότερο από το 40% του διαθεσιμου εισοδήματός τους, ενώ για τους μισθωτές με μειωμένο ενοίκιο, το ποσοστό αγγίζει το 50%.

Related Post

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Το ελληνικό success story στη φτώχεια [2010-2016] • Jo Di

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top