ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Παράνομος πλειστηριασμός μικρού μαγαζιού στην Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ένταση σήμερα στα δικαστήρια στη Θεσσαλονίκη. Συμβολαιογράφος πλειστηριαζει μικρο μαγαζί στην Πειραιώς και το κίνημα εμποδίζει την έξοδο. Η ΕΛ.ΑΣ. δε δέχεται τη μήνυση

Ρεπορτάζ: Χρήστος Αβραμίδης

Related Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
926