ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Μεταβολή του ποσοστού ανεργίας στις περιφέρειες της ΕΕ [2008-2015]

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αύξηση ή μείωση του ποσοστού ανεργίας στις περιφέρειες της ΕΕτην περίοδο 2008 – 2015, στις ηλικίες 20 – 64 ετών

Related Post

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Το ελληνικό success story στη φτώχεια [2010-2016] • Jo Di

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top