Μέσω του Ancient Earth Globe μπορείτε να δείτε πως ήταν η μορφολογία του πλανήτη μέσω του τρισδιάστατου μοντέλου επιλέγοντας την χρονολογία που επιθυμείτε.

Δείτε το Ancient Earth Globe