Η λίστα των ενόχων, οι οποίοι κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μας, συνεχώς μεγαλώνει…