Ο χάρτης με το ποσοστό των φοιτητών σε κάθε χώρα του ΟΟΣΑ (και χωρών – συνεργατών) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε δημόσιο πανεπιστήμιο

Τα δεδομένα για κάθε χώρα όσον αφορά το ποσοστό των φοιτητών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ανά τύπο πανεπιστημίου στον πίνακα που ακολουθεί:


ΔημόσιαΙδιωτικά
εξαρτώμενα
από την
κυβέρνηση
Ανεξάρτητα
ιδιωτικά
Ιδιωτικά
ιδρύματα
Canada 100


Greece 100


Denmark 99 1 0
Ireland 96
4
Luxembourg 96
4
Saudi Arabia 95

5
South Africa 93

7
Turkey 92
8
Lithuania 91
9
Sweden 90 10

Germany 90

10
Russia 89
11
Czechia 89 2 9
Italy 88
12
Hungary 87 8 5
Slovak Republic 87 1 13
New Zealand 86 11 3
China 86

14
Switzerland 85 7 7
Slovenia 85 6 9
Norway 85 5 10
Australia 84 1 15
Portugal 84
16
Netherlands 83
17
Austria 82

18
Spain 80 2 18
France 79 3 18
Iceland 78 22

EU23 Average 77

23
Argentina 75

25
Poland 75
25
United States 74
26
OECD Average 71

29
Mexico 66
34
Finland 53 47

Colombia 51
49
Costa Rica 49

51
India 42

58
Belgium 38 62 0
Indonesia 37

63
Brazil 27
73
Japan 21
79
Korea 20
80
Israel 17 70 13
Chile 16 12 72
Estonia 14 76 10
Latvia 8 69 24
United Kingdom 100


πηγή: ΟΟΣΑ – Education at a glance (2019)


Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net