Ανάμεσα στα πειραματικά δεδομένα που δημοσιεύει η Eurostat, βρίσκεται και ο διάμεσος ρυθμός αποταμίευσης (median saving rate) των ανθρώπων σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανά διάφορες κατηγορίες.


Ο διάμεσος ρυθμός αποταμίευσης, συνολικά για την Ελλάδα, ήταν στο -12,2%.


Ο διάμεσος ρυθμός αποταμίευσης ανά ηλικιακή ομάδα

Οι ηλικιακές ομάδες που εξετάζονται είναι (α) κάτω των 30 ετών, (β) 30 – 44 ετών, (γ) 45 – 59 ετών, (δ) άνω των 60 ετών.

Διάμεσος ρυθμός αποταμίευσης (ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος) το 2015 – ανά ηλικιακή ομάδα

Εδώ παρατηρούμε πως το ποσοστό για τους ανθρώπους κάτω των 30 ετών φτάνει το -35,3% (από το -12,2% του συνόλου) ενώ για αυτούς στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών είναι -26,6%. Για τους 45-59 ετών ο διάμεσος ρυθμός αποταμίευσης είναι -20,2% και μόνο για τους άνω των 60 ετών είναι θετικός, μόλις στο 1%.


Τα δεδομένα έχουν ως εξής:

%Σύνολοκάτω
των 30
30 – 44
ετών
45 – 59
ετών
άνω
των 60
Διάμεσος
ρυθμός
αποταμίευσης
-12,2-35,3-26,6-20,21,0

Ο διάμεσος ρυθμός αποταμίευσης ανά οικονομική κατάσταση

Εδώ ο διαχωρισμός γίνεται ανά πεμπτημόριο οικονομικής κατάστασης. Στο πρώτο (1ο) πεμπτημόριο ανήκει το φτωχότερο 20% του πληθυσμού, στο δεύτερο το αμέσως επόμενο 20% κ.ο.κ. μέχρι το πέμπτο (5ο) πεμπτημόριο όπου ανήκει το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού.

Διάμεσος ρυθμός αποταμίευσης (ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος) το 2015 – ανά πεμπτημόριο εισοδήματος (από το φτωχότερο 20% του πληθυσμού στο πλουσιότερο 20%)

Εδώ παρατηρούμε πως για το φτωχότερο 20% του πληθυσμού ο διάμεσος ρυθμός αποταμίευσης φτάνει το -76,5% ενώ προχωρώντας στα επόμενα πεμπτημόρια εισοδήματος, είναι -16,8% για το δεύτερο, -11,1% για το τρίτο, -2,2% για το τέταρτο και +13,0% για το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού.

Τα δεδομένα έχουν ως εξής:


ΣύνολοΦτωχότερο
20% του
πληθυσμού
2ο3ο4οΠλουσιότερο
20% του
πληθυσμού
Ελλάδα
(2015)
-12,2-76,5-16,8-11,1-2,213

Μάλιστα το ποσοστό -76,5 για το 1ο πεμπτημόριο – “φτωχότερο 20% του πληθυσμού” – στην Ελλάδα, είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη. Το δεύτερο χαμηλότερο εμφανίζει η Ρουμανία με – 50,4% και τρίτο χαμηλότερο η Κροατία με -35,4%.


Διάμεσος ρυθμός αποταμίευσης στην Ευρώπη

Ο χάρτης με τον διάμεσο ρυθμό αποταμίευσης σε κάθε χώρα της ΕΕ (πλην Γαλλίας και Δανίας) για το 2015

Τα στοιχεία του συνολικού διάμεσου ρυθμού αποταμίευσης, το 2015, για όλες τις χώρες της ΕΕ έχουν ως εξής:

Estonia30,7
Poland30,0
Czechia27,6
Luxembourg26,6
Sweden25,0
Ireland24,7
Italy23,8
Lithuania23,4
Latvia21,5
Austria21,1
Germany20,0
Spain18,9
Finland18,4
Slovakia18,0
Belgium17,8
Slovenia17,5
United Kingdom17,5
Netherlands16,3
Bulgaria15,7
Malta15,4
Hungary14,7
Portugal11,3
Cyprus11,0
Croatia3,0
Romania-3,1
Greece-12,2

Τα νεότερα διαθέσιμα δεδομένα για αυτή την στατιστική ανάλυση είναι του 2015. Δεν υπάρχουν επίσης διαθέσιμα στοιχεία για την Γαλλία και την Δανία.


πηγές: Eurostat (1) – (2)


Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net