Ποια είναι αυτή η μεσαία τάξη στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό και την αδερφή του – και όσους έχουν καταφέρει να πείσουν με τα λεγόμενά τους – αυτοί είναι:

«Όσοι έχουν εισοδήματα 20.000 – 30.000€ με 60.000€ – 70.000€ το χρόνο»

Ν. Μπακογιάννη (28.06.2019) – πηγή

«Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία από 80.000€ μέχρι 1.000.000€»

Κ. Μητσοτάκης (20-23.07.2019) – Ομιλία για τις προγραμματικές δηλώσεις

Ενώ η πραγματικότητα σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι η εξής:

το 92% των φορολογούμενων έχουν εισόδημα μέχρι 30.000€ (ενώ το 83% έχουν εισόδημα μέχρι 20.000€)

και σχεδόν 80% των φορολογούμενων έχουν ακίνητη περιουσία μέχρι 100.000€


Αριθμός ιδιοκτητών (και ποσοστό επί του συνόλου) αναλόγως της αξίας της ακίνητης περιουσίας τους.

0,01 – 60.0003.458.66459,1%
60.000 – 100.0001.054.54918,0%
100.00 – 150.000589.22110,1%
150.000 – 200.000281.6854,8%
200.000 – 500.000393.5876,7%
500.000 – 1.000.00063.6901,0%
1.000.000 & άνω15.5500,3%