Ο χάρτης με τα ποσοστά όσων πιστεύουν στον θεό σε όλες τις χώρες της Ευρώπης

Τα αποτελέσματα είναι από την έρευνα της PEW για την θρησκεία στις χώρες της Ευρώπης. Βλέπουμε λοιπόν πως στην πρώτη θέση είναι η Γεωργία με ποσοστό 99% ενώ ακολουθούν η Αρμενία, η Μολδαβία και η Ρουμανία με ποσοστό 95%.

Η Βοσνία βρίσκεται στην πέμπτη θέση με ποσοστό 94% ενώ στην έκτη ακολουθεί η Ελλάδα με ποσοστό 92% όσων απαντούν ότι πιστεύουν στον θεό.

Στον αντίποδα βρίσκεται η Τσεχία όπου το ποσοστό είναι 29% όσων απαντούν ότι πιστεύουν στον θεό και ακολουθεί η Σουηδία (36%) και το Βέλγιο (42%).

Τα αποτελέσματα για όλες τις χώρες που εξετάστηκαν στον πίνακα που ακολουθεί:

πηγή: Pew Research (2018)