Διαβάστε στην εφημερίδα “ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ” της 31ης Αυγούστου