Διαβάστε στην εφημερίδα «ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ» της 31ης Αυγούστου