Αυτός ο δείκτης, δείχνει το ποσοστό του πληθυσμού το οποίο ανέφερε ότι αντιμετώπισε πρόβλημα με έγκλημα, βία ή βανδαλισμούς στην περιοχή του.Έτσι στην πρώτη θέση εμφανίζεται η Βουλγαρία όπου το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν πρόβλημα με την εγκληματικότητα ήταν 21,8%, και ακολουθεί το Ην. Βασίλειο όπου το ποσοστό ήταν 20,3%. Στην τρίτη θέση η Ολλανδία (17,4%).

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση στην Ευρώπη (13,5%).

Στην καλύτερη θέση εμφανίζονται η Ισλανδία (2,2%), η Κροατία (2,6%) και η Λιθουανία (3,7%).


Ο πίνακας με τα στοιχεία για όλες τις χώρες της Ευρώπης για το 2018 ή κάθε νεότερη διαθέσιμη χρονιά:

Bulgaria21,8
United Kingdom20,3
Netherlands17,4
Sweden14,4
Serbia14,0
Cyprus13,9
France13,9
Greece13,5
Germany13,3
Malta12,5
Belgium12,3
EU2812,0
Luxembourg12,0
Romania11,5
Italy11,3
Turkey11,3
Spain10,9
Austria9,7
Ireland9,7
Switzerland9,1
Latvia8,6
Czechia7,9
Slovenia7,9
Denmark7,4
Estonia7,4
Finland7,0
Portugal6,5
Slovakia6,2
Hungary4,8
Poland4,8
Norway4,2
North Macedonia4,2
Lithuania3,7
Croatia2,6
Iceland2,2

πηγή: Eurostat (ilc_mddw03)