Ο δείκτης μετρά τη διαφορά μεταξύ των ποσοστών απασχόλησης ανδρών και γυναικών ηλικίας 20 – 64 ετών.


Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με τη διαφορά να είναι στις 21 μονάδες. Στην πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά, η Τουρκία με τη διαφορά να ξεπερνά τις 40 μονάδες. Στην δεύτερη θέση η Μάλτα (22,3) και στην πέμπτη η Ιταλία (19,8).


Ο πίνακας με τα στοιχεία για όλες τις χώρες για το 2018:

Turkey40,8
Malta22,3
North Macedonia21,4
Greece21,0
Italy19,8
Romania18,3
Hungary15,3
Czechia15,2
Serbia14,7
Poland14,4
Montenegro13,8
Slovakia13,7
Ireland12,2
Spain12,1
EU2811,6
Cyprus10,4
Croatia10,2
Netherlands10,1
United Kingdom9,9
Switzerland9,1
Austria9,0
Belgium8,4
Bulgaria8,2
Germany8,1
Luxembourg8,0
Estonia7,8
France7,6
Slovenia7,3
Portugal6,8
Denmark6,7
Iceland6,3
Norway5,2
Sweden4,3
Latvia4,2
Finland3,7
Lithuania2,3

πηγή: Eurostat (sdg_05_30)