Το ποσοστό NEET αφορά τους νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν βρίσκονται σε κάποιο στάδιο της εκπαίδευσής τους, δεν ακολουθούν κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή αλλο πρόγραμμα κατάρτισης και ταυτόχρονα δεν είναι κάπου απασχολούμενοι.


Το ποσοστό των NEET για κάθε χώρα της Ευρώπης το 2018

Στην πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό NEETs είναι η Βόρεια Μακεδονία όπου σχεδόν 1 στους 3 νέους 15-34 ετών βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Ακολουθεί η Τουρκία με 29,1% και τρίτη η Ιταλία με 24,8%. Στην τέταρτη θέση με ποσοστό 23% βρίσκεται το Μαυροβούνιο και στην πέμπτη θέση η Ελλάδα όπου το ποσοστό των νέων που δεν σπουδάζουν και δεν εργάζονται είναι 22,3%.

Στην καλύτερη θέση από την άλλη, βρίσκεται η Ισλανδία (5,7%), η Ολλανδία (6,8%) και η Σουηδία (7,0%).


Τα ποσοστά για την κάθε χώρα έχουν ως εξής για το 2018:

North Macedonia31,4
Turkey29,1
Italy24,8
Montenegro23,0
Greece22,3
Serbia21,2
Bulgaria19,1
Romania18,0
Slovakia17,2
Spain16,7
Croatia16,2
Cyprus15,4
Hungary14,7
France14,6
EU2814,1
Poland13,7
Belgium13,0
Ireland12,7
Latvia12,7
Estonia12,6
Czechia12,5
United Kingdom12,0
Finland11,2
Lithuania10,6
Portugal9,9
Germany9,6
Malta9,5
Slovenia9,5
Austria9,4
Denmark9,2
Luxembourg8,3
Norway7,7
Switzerland7,3
Sweden7,0
Netherlands6,8
Iceland5,7

πηγή: Eurostat (edat_lfse_20)
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net