Ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι αδυνατούν λόγω οικονομικών δυσκολιών να θερμάνουν επαρκώς την οικία τους.

Ο χάρτης με το ποσοστό για την κάθε χώρα της Ευρώπης το 2018 – ή τη νεότερη διαθέσιμη χρονιά

Έτσι στην πρώτη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία όπου σχεδόν 1 στους 3 δεν μπορεί να θερμάνει επαρκώς την οικία του, ενώ τη δεύτερη θέση έχει η Λιθουανία όπου το ποσοστό είναι 27,9%. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Βόρεια Μακεδονία με 24% ενώ ακολουθεί η Ελλάδα με 22,7%.

Στην καλύτερη θέση φαίνεται πως βρίσκεται η Ελβετία (0,4%), η Νορβηγία (0,9%) και η Ισλανδία (1,6%).


Ο πίνακας παρουσιάζει το ποσοστό για την κάθε χώρα, όσων αδυνατούν για οικονομικούς λόγους να θερμάνουν επαρκώς την οικία τους.

Bulgaria33,7
Lithuania27,9
North Macedonia24,0
Greece22,7
Cyprus21,9
Turkey20,7
Portugal19,4
Italy14,1
Serbia13,1
Romania9,6
Spain9,1
Croatia7,7
Malta7,6
Latvia7,5
EU287,4
Hungary6,1
United Kingdom5,5
Belgium5,2
Poland5,1
France5,0
Ireland4,4
Slovakia4,3
Slovenia3,3
Denmark3,0
Czechia2,7
Germany2,7
Estonia2,3
Sweden2,3
Netherlands2,2
Luxembourg1,9
Finland1,7
Austria1,6
Iceland1,6
Norway0,9
Switzerland0,4

πηγή: Eurostat