Το ποσοστό αναφέρεται σε εργαζόμενους, άνω των 18 ετών, οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας.


Έτσι βλέπουμε στην πρώτη θέση την Ρουμανία με ποσοστό 15,3% των εργαζομένων να βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, ενώ ακολουθεί στη δεύτερη θέση το Λουξεμβούργο με 13,7%. Η Ισπανία είναι στην τρίτη θέση (12,9%) και στην τέταρτη θέση είναι η Τουρκία όπου το 12,8% των εργαζομένων είναι σε κίνδυνο φτώχειας. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση με ποσοστό 11%.

Στην καλύτερη θέση βρίσκεται με βάση τα στατιστικά της Eurostat, η Φινλανδία με 3,1% ενώ στην δεύτερη και τρίτη καλύτερη θέση φαίνεται πως είναι η Τσεχία (3,4%) και η Ιρλανδία (5,1%).


Το ποσοστό για την κάθε χώρα, για το 2018 ή τη νεότερη διαθέσιμη χρονιά, στον πίνακα που ακολουθεί:

Romania15,3
Luxembourg13,7
Spain12,9
Turkey12,8
Italy12,2
Greece11,0
Serbia10,8
Bulgaria9,9
Poland9,7
Portugal9,7
EU289,4
Estonia9,3
Germany9,1
North Macedonia9,0
United Kingdom8,9
Hungary8,4
Switzerland8,2
Latvia8,1
Lithuania8,1
Austria8,0
Cyprus7,4
France7,4
Sweden7,0
Malta6,4
Iceland6,4
Slovakia6,3
Netherlands6,1
Slovenia6,0
Norway6,0
Denmark5,4
Croatia5,3
Belgium5,2
Ireland5,1
Czechia3,4
Finland3,1

Ο δείκτης αυτός, ουσιαστικά, μετράει το ποσοστό των ατόμων που ενώ εργάζονται έχουν ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα – κάτω από το όριο του κινδύνου της φτώχειας – το οποίο ορίζεται στο 60% του εθνικού μέσου ισοδύναμου διαθέσιμου ισοδύματος (μετά τις κοινωνικές παροχές). Ο δείκτης αυτό αποτελεί μέρος του πολυδιάστατου δείκτη φτώχειας.

πηγή: Eurostat
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net