Τα στοιχεία από την Eurostat καταγράφουν το ποσοστό των εκπαιδευτικών σε κάθε χώρα ανάλογα με την ηλικιακή τους ομάδα. Στο σύνολο των εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται δάσκαλοι και καθηγητές γυμνασίων και λυκείων.


Ο χάρτης με το ποσοστό των εκπαιδευτικών σε κάθε χώρα οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους

Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία του 2017, η Ιταλία είναι πρώτη στην Ευρώπη, αφού το 53,5% το εκπαιδευτικών της έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους. Δεύτερη στη λίστα η Λιθουανία, όπου το ποσοστό αγγίζει το 50%. Τρίτη η Εσθονία με 48,7% και τέταρτη η Βουλγαρία με 48,4%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση, με το ποσοστό των εκπαιδευτικών άνω των 50 ετών να φτάνει στο 47,3%.

Στην καλύτερη θέση βρίσκεται η Τουρκία (11,0%), η Μάλτα (14,1%) και το Ην. Βασίλειο (19,3%) ενώ ο μέσος όρος για τις χώρες της ΕΕ βρίσκεται στο 36,4%.

Αναλυτικά τα ποσοστά για την κάθε χώρα στον πίνακα που ακολουθεί για το 2017, οπότε και είναι τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία:

Italy53,5%
Lithuania50,3%
Estonia48,7%
Bulgaria48,4%
Greece47,3%
Denmark47,0%
Latvia45,6%
Austria44,8%
Czechia43,9%
Germany42,2%
Hungary40,8%
Portugal40,6%
Netherlands39,5%
Iceland39,3%
Sweden38,4%
Slovakia37,0%
Finland36,8%
Slovenia36,5%
EU2836,4%
Switzerland36,3%
Spain36,1%
Poland32,8%
Norway32,4%
Croatia29,7%
Romania28,3%
France27,9%
Belgium27,8%
Cyprus26,4%
North Macedonia23,5%
Ireland22,9%
Luxembourg22,6%
United Kingdom19,3%
Malta14,1%
Turkey11,0%

Στο γράφημα που ακολουθεί βλέπετε και την περαιτέρω ανάλυση τις χώρες της ΕΕ όσον αφορά στην ηλικία των εκπαιδευτικών άνω των 50 ετών σε τρεις ηλικιακές ομάδες (50-54, 55-59 και 60 και άνω).


Τι άλλαξε στην αναλογία αυτή από το 2014;

Ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζει και η μεταβολή αυτού του ποσοστού από τις προηγούμενες μετρήσεις της Eurostat που χρονολογούνται στο 2014.

Εδώ παρατηρούμε πως η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση με διαφορά (16 μονάδες αύξηση σε σχέση με το 2014). Ακολουθεί η Δανία με 12,4 και στην τρίτη θέση η Κύπρος με 7,3 μονάδες αύξηση. Χώρες στις οποίες φαίνεται να βελτιώνεται η κατάσταση είναι η Γερμανία (μείωση 3,8 μονάδων), η Νορβηγία (-3,3 μονάδες) και το Ην. Βασίλειο (μείωση 3,1 μονάδων).

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπετε αναλυτικά για την κάθε χώρα τα ποσοστά για το 2014, το 2017 και την διαφορά τους.


20142017ΔΙΑΦΟΡΑ
EU2836,0%36,4%0,4
Belgium27,7%27,8%0,1
Bulgaria46,3%48,4%2,1
Czechia38,7%43,9%5,2
Denmark34,6%47,0%12,4
Germany45,9%42,2%-3,8
Estonia45,7%48,7%3,0
Ireland25,2%22,9%-2,3
Greece31,6%47,3%15,8
Spain34,2%36,1%1,9
France29,9%27,9%-2,0
Croatia29,8%29,7%-0,1
Italy55,7%53,5%-2,2
Cyprus19,1%26,4%7,3
Latvia44,8%45,6%0,7
Lithuania45,1%50,3%5,2
Luxembourg22,0%22,6%0,6
Hungary35,5%40,8%5,3
Malta14,6%14,1%-0,5
Netherlands41,2%39,5%-1,8
Austria42,7%44,8%2,1
Poland26,9%32,8%5,9
Portugal34,0%40,6%6,6
Romania29,1%28,3%-0,8
Slovenia33,6%36,5%2,8
Slovakia35,4%37,0%1,6
Finland35,0%36,8%1,8
Sweden39,8%38,4%-1,3
United Kingdom22,5%19,3%-3,1
Iceland37,1%39,3%2,2
Norway35,7%32,4%-3,3
Switzerland36,7%36,3%-0,4
North Macedonia21,4%23,5%2,1
Turkey9,0%11,0%2,0

πηγή: Eurostat (educ_uoe_perp01) (2)
Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με μία δωρεά ή συνδρομή.

Περισσότερα εδώ: https://jodi.graphics/support


Ακολουθήστε στα social media:

Facebook: https://facebook.com/jodigraphics15
Twitter: https://twitter.com/jodigraphics15
Instagram: https://instagram.com/jodigr69
YouTube: https://youtube.com/2012jodi


Map created with mapchart.net