Τα πενήντα χρόνια της ιστορίας της Ελλάδας σε ένα λεπτό.