Δεν θα γίνουμε, είπε ο Κούλης, ο φιλικός υποδοχέας των κατατρεγμένων αυτού του κόσμου, από τη Βουλή.

Θα συνεχίσουμε, απ’ ό,τι φαίνεται να είμαστε ο φιλικός υποδοχέας των βασανιστών των κατατρεγμένων αυτού του κόσμου.