ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ: 61% στην Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένοι από τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την πανδημία

61% το ποσοστό των ανθρώπων στην Ελλάδα με βάση το Ευρωβαρόμετρο 94 (Μάρτης 2021) οι οποίοι δηλώνουν πως δεν είναι ικανοποιημένοι από τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αναλυτικά τα ποσοστά για την κάθε χώρα της ΕΕ στον πίνακα που ακολουθεί: πηγή: ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 94 (Μάρτης 2021)